معرفی روستای جذاب و دیدنی کلمه استان مازندران شهرستان کلاردشت

روستای کلمه
جذاب و دیدنی کلمه در استان مازندران و در قسمت شمالی شهرستان کلاردشت واقع شده است. طبق آمار سال 1385 حدود 114 خانوار در این روستا زندگی می کنند.
روستای کلمه
مرمان این منطقه بسیار ساده، خونگرم و مهمان نواز هستند .
آن ها از فرهنگ غنی بومی برخوردار هستند.
همصحبتی و همنشینی چند ساعته در کنار آنها تجربه ی خوبی برای گردشگران است.
زیرا با فرهنگ بومی این منطقه آشنا می شوند.
روستای کلمه در  موقعیت جغرافیایی بسیار عالی قرار گرفته است.
اشراف کامل این روستا به کوه