کویر کاشان شهر ابو زید آباد

کویر ابوزید آباد یکی از بی نظیرترین کویر ایران

کویر ابوزید آباد بخشی از بیابان بزرگ بند ریگ در شمال ابوزید آباد و شمال شرقی کاشان واقع شده.این کویر بدلیل نزدیک به کاشان و کرج وتهران ،سالانه گردشگران زیادی به این منطقه سیاه زگه بازدید دارند . در این کویر بکر شما انواع پوشش گیاهی و رملهای با ارتفاع بزرگ مشاهده می کنید . کویر کاشان شهر ابوآباد یکی از بی نظیر ترین کویر ایران می باشد.
. مانند  هر تکه ی دیگر از کویر ،