اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم

اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم کجاست
اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم  به صورت چهار باغ ایرانی و با کوشک وسط در باغی به مساحت یک هکتار در حاشیه جاده ترانزیتی به سمت شهرستان مشهد در استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس  در روستای ییلاقی باغستان سفلی واقع شده است. اقامتگاه بومگردی بابا شبنم  در سال 1398توسط مهندس هادی شبنم زاده راه اندازی شد. ایشان 43 ساله و کارشناس ارشد برق و کنترل می باشند.
استقرار اقامتگاه بومگردی بابا شبنم در حاشیه جاده اصلی ترانزیتی به سمت مشهد مقدس و  استانهای یزد